Bestuur

Stichting Volksuniversiteit Amsterdam volgt de Governance Code Cultuur.
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en goed toezicht in de cultuursector.

Goed bestuur en toezicht kenmerken zich door:
- duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
- integer en transparant handelen, met het oog op de belangen van alle betrokkenen;
- deskundigheid in bestuur en toezicht;
- effectief bestuur en toezicht waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
- effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.
 
Het bestuur van Stichting Volksuniversiteit Amsterdam hanteert het ‘bestuur-model’, waarbij de bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur.
Het bestuur blijft echter verantwoordelijk.

Bestuur

Per september 2017 bestaat het bestuur uit:
Björn Stenvers BA, voorzitter
Ronald Bakker, penningmeester
Laïla Abid
drs Souad Haouli
Marianne de Rooij